Услуги

Демак Дооел

Услуги

- Резервни делови за сите видови на бушачки машини

- Резервни делови за DEUTZ мотори

- Резервни делови за сита HEIN LEHMANN

- Електрични споиници - Втичници

- Изометри

- Пумпи за дизел мотори

- Челични јажиња за рударски окна

- Гуми за јамски Утоварачи и Дампери (Нови и Обновени)

- Специјални електроди за наварување отпорни на температура, абразија и удари.

Покрај ова Фирмата ДЕМАК стои на располагање за било каков интерес во областа на Рударството, Тунелско дупчење, Сржно дупчење, Каменоломи и слично.