За нас

Демак Дооел

За нас


DEMAK

 

 

 

Фирмата ДЕМАК е основана во 1997 година и основната дејност е трговија со бушачки алат, прибор и опрема за рудници, каменоломи, тунелско и сржно дупчење и слични градежни дејности.

Фирмата е основана благодарение на големото работно искуство во рударството на Г-дин. Атанас Дечев.

Управител на Фирмата е Г-дин.. Ѓорѓи Дечев кој продолжува да работи во областа на рударството.

Фирмата ДЕМАК е застапник на следните Фирми во Македонија:

·         ROCKMORE International GmbH, кои во производниот програм го имаат следното: Моноблок Бургии, Усадници, Споиници, Шипки, Круни и др. за сите видови и марки на дупчалки.

·         SCHAFFLER: Машини за минирање и ОМ-метри.

·         GHH Fahrzeuge: Јамски утоварачи, Дампери и резервни делови за истите.

·         PERMON: Пнеуматски Чекани и Пикамери.

·         SWEDFAN: Вентилациони Системи - Лутни и Вентилатори.

·         JP JENSEN: Вентилациони црева - Лутни.

·         HARDI: Анкери за Јамско анкерисување (Сплит-Сет).

·         Xcentric Ripper: Ексцентричен кршач-додаток за багери со кои се врши ископ и кршење

Исто така Фирмата ДЕМАК соработува и со други Фирми од оваа област за набавка на:

- Резервни делови за сите видови на бушачки машини

- Резервни делови за DEUTZ мотори

- Резервни делови за сита HEIN LEHMANN

- Електрични споиници - Втичници

- Изомерти

- Пумпи за дизел мотори

- Челични јажиња за рударски окна

- Гуми за јамски Утоварачи и Дампери (Нови и Обновени)

- Специјални електроди за наварување отпорни на температура, абразија и удари.

Покрај ова Фирмата ДЕМАК стои на располагање за било каков интерес во областа на Рударството, Тунелско дупчење, Сржно дупчење, Каменоломи и слично.